Priekšizpētes dokuments ļauj pasūtītājam detalizēti iepazīties ar piedāvātās programmatūras iespējām, lai pieņemtu lēmumu par sistēmas ieviešanu un sistēmā iekļaujamo bloku un moduļu detalizēto funkcionalitāti.

Darbu procesu, uzdevumu un datu plūsmas izpēti veic mūsu vadošie speciālisti. Izpētes mērķis – nodrošināt nepieciešamo funkciju izpildi pēc iespējas vairāk izmantojot sistēmas standarta iespējas, nepieciešamības gadījumā veicot sistēmas pielāgošanu. Izpētes dokuments kalpos par pamatu sistēmas ieviešanai, papildus programmēšanai, datu bāzes iestatījumu sagatavošanai, darbinieku apmācībai un turpmākai sistēmas attīstībai, apkalpošanai, papildus programmēto funkciju un bloku uzturēšanai.