Sistēmas audits ir biznesa procesu un funkciju analīze. Lielu daļu no uzņēmuma procesiem ir iespējams automatizēt un atvieglot izvēloties piemērotāko biznesa vadības programmatūru. Lai noskaidrotu esošo un vēlamo situāciju, kā arī piedāvātu mūsu vadošo speciālistu ieteikumus procesu un funkciju optimizēšanā, mēs veiksim pārrunas ar Jūsu uzņēmuma visu procesu atbildīgajām personām un izveidosim esošās un vēlamās situācijas izklāstu. Šis pakalpojums ir noderīgs visiem uzņēmumiem un organizācijām, jo uzdodot pareizos jautājumus mēs iegūstam informāciju, kas veicina uzņēmuma attīstību.